ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS, DURING THE CEREMONIAL MEETING OF THE 24th OF MARCH 1992 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1992
  6. 256-266
    • Awarding of prizes in publications and activities relevant to the National fights ot celebrations and fiests.
    • Απονομή Αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα και δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς αγώνες ή επετείους.