ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

VARIABILITY OF OZONE AND SOLAR ULTRAVIOLET RADIATION IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Μπάης Α | Μελέτη Χαρ
  5. 1996
  6. 227-234
    • In this work we present the results from the analysis of regular total ozone and simultaneous solar zenith angles of 630 +- 10. These results support earlier findings of increase solar UV-B spectral measurements, obtained at the Laboratory of Atmospheric Physics of the Aristotle University of Thessaloniki (40N). The UV-B results presented here refer to clear-skies (cloudiness<3/8) and solar UV-B irradiances, under all-skies conditions, associated with observed ozone decline in the early 90's shows a recovery in Greece and resulted to increased solar UV irradiance levels at Thessaloniki by about 2.8% per year at 305 nm. These figures are modified, if we use different shorter periods of recordings and they point out how sensitive are UV-changes on the period chosen and how dangerous are any generalized conclusions of their trends in the future.
    • Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται ότι η αύξηση της επικίνδυνης υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στο κεντρικό μήκος κύματος των 305 nm, η οποία στην Ελλάδα παρακολουθείται από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαρτάται από την περίοδο την οποία μελετάμε. Π.χ. εάν κανείς υπολόγιζε την κατ'έτος μεταβολή της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας υπό ανέφελες συνθήκες στη σταθερή ζενιθία γωνία του ηλίου 63, από το 1991 εώς το 1993, θα έβρισκε μία αύξηση κατ' έτος περίπου 19% ενώ από το 1991 εώς το 1995 η κατ' έτος αύξηση αυτή μειώνεται στο 4% και από το 1991 εώς το 1996 μειώνεται ακόμη περισσότερο σε περίπου 2.8% κατ΄ έτος. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι οι μεταβολές της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνουν στο έδαφος , επειδή εξαρτώνται από πάρα πόλλους παράγοντες (νέφωση, ανακλαστικότητα κ.λ.π.), είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν και να γίνονται προεκτάσεις των μεταβολών στο μέλλον. Ο κανόνας που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ότι για κάθε 1% μείωση του όζοντος η ερυθηματώδης δόση της υπεριώδους αυξάνει κατά 1.5% έχει σήμερα αμφίβολη αξία, ιδιαιτέρως μετά τις λεπτομερείς μετρήσεις ακριβείας που πραγματοποιούνται σε ορισμένους εξειδικευμένους σταθμούς στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και εκείνες στο Έργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΘ, στο οποίο έλαβαν χώρα τα πρώτα διεθνή πειράματα αλληλοβαθμονόμησης βαρέων οπτικών οργάνων.