ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

THE ARGOLID PYRAMIDS; THEIR DATING AND SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Βέης Γεώργιος
  5. 1995
  6. 209-241
    • Geophysical methods of prospection, including whole field magnetic and electromagnetic measurements, were applied inside and at the close neighborhood of the pyramids. They gave a meticulous and detailed perspective of what it may be expected by experimental excavations, since these methods contributed to the detection of burried targets of interest. With the help of these methods and the exact dating of the structures a critical analysis of the findings is undertaken in this paper, based on historical sources, as well as on subsidiary techniques derived from appropriate applications of natural sciences which, as it is well known, have gradually come to play important roles in the understanding of prehistory.
    • Τόσο οι γεωφυσικές, όσο και οι αρχαιολογικές μετρήσεις, καθώς επίσης και η συσχέτιση των δύο πυραμίδων της Αργολίδας με τα αναφερόμενα εις τα αρχαία κείμενα και εις την ζωή των λαών της εποχής εκείνης, συμπίπτουν με το συμπέρασμα της μετρηθείσας ηλικίας των δύο αυτών κτισμάτων. Ιδιατέρως επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η διαφορά προσανατολισμού των δύο πυραμίδων κατά 1.25, η οποία συμπίπτει ακριβώς με την μετατόπιση της ηλιακής ανατολής του Σειρίου κατά τις εποχές κατασκευής των πυραμίδων, αποδεικνύει περίτρανως αφ' ενός μεν ότι τα κτίρια αυτά συνεδέοντο με τα κρατούντα δεδομένα της εποχής εκείνης, και αντιστρόφως, εκ της διαφοράς αυτής προκύπτει και η επιβεβαίωση της ηλικίας των κτισμάτων διά του γεωφυσικού υπολογισμού των.