ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ κ.ΕΛΕΝΑΣ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

THE RECEPTION OF Mrs HELEN TSAOUSESKU CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1982
  6. 294-300
    • Curriculum vitae and scientific activity of the Academy's corresponding member and deputy-premier of the Romanian Government, Mr.Helen Tsaousescu.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και αντιπροέδρου της Ρουμανικής Κυβερνήσεως κ.Έλενα Τσαουσέσκου.