ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ NEWTON ΚΑΙ ΤΟΥ KEPLER. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

FRAGISKOS MAVROLYKOS, PIONEER OF NEWTON AND KEPLER. FOUR HUNDRED YEARS SINCE HIS DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1978
  6. 110-127
    • The lecture is referred in detail to the life and work of the mathematician Fragisko Mavrolykos, who had greek descent and was distiguished at Messini. The lecture took place on the occasion of the completion of 400 years since his death. Fragiskos Mavrolykos dedicated his life to the study and research and was a pioneer of Newton and Kepler.
    • Η ομιλία αυτή γίνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 400 χρόνων από τον θάνατο του Φραγκίσκου Μαυρόλυκου και αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια στη ζωή και το έργο του. Ο ελληνικής καταγωγής Φραγκίσκος Μαυρόλυκος έζησε και διακρίθηκε στην Μεσσήνη, Αν και περιεβλήθει το ιερατικό σχήμα, αφοσιώθηκε στην μελέτη και την έρευνα και υπήρξε πρόδρομος του Newton και Kepler.