Αγγλικά
2000
85-100
  • (gre) Πρόκειται για ανάδειξη της μεσαφάσεως του Θεοχάρη μέσω της μικροσκοπίας θερμικών δυνάμεων ατομικής κλίμακας

A BREAKTHROUGH IN VISUALITING THE THEOCARIS INTERPHASE WITH TERMAL ATOMIC FORCE MICROSCOPY

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κλασική μηχανική