ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

PROCLAMATION OF AWARDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1993
  6. 601-629
    • Proclamation of prices of the three classes of the Academy of Athens for the year 1994.
    • Προκήρυξη βραβείων και των τριών τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1994.