ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ANNOUNCEMENT OF PRIZES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1991
  6. 508-523
    • Announcement of prizes of the three classes of the Academy of Athens for the year 1992.
    • Προκήρυξη βραβείων των τριών τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1992.