ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.SPYRIDON SKARPALEZOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Λούρος Ν Κ
  5. 1982
  6. 240-244
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new Academician Mr.Spyridon Skarpalezos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Σπυρίδωνος Σκαρπαλέζου.