Στρωματογραφία

Stratigraphy (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά