1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Brunnacker K
  5. 1968
  6. 233-239
    • Extensive stratigraphic study of Kitrous area of Southern Macedonia.
    • Λεπτομερής στρωματογραφική μελέτη της περιοχής Κίτρους της Νοτίου Μακεδονίας.