ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α ΥΠΟ ΑΝΪΟΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΙΙ

CONDITION FOR THE ABSORBTION OF THE VITAMIN A BY ANION-EXCHANGE RESINS II. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Μπιρμπίλη Μαρία | Ninni-Birbili Maria
  5. 1954
  6. 452-465
    • A detailed description on 11 experiments that aim to clarify the absorbtion conditions of vitamin A by anion-exchange resins II.
    • Λεπτομερής περιγραφή ένδεκα (11) πειραμάτων που σκοπό έχουν να διευκρυνίσουν τις συνθήκες προσρόφησης της βιταμίνης Α υπό ανιονανταλλακτικών ρητινών ΙΙ