ΤΑ ΤΥΡΡΗΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΧΡΥΣΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

THE TYRRHENIAN BEDS OF THE SOUTHEASTERN CRETE AND OF THE OPPOSITE SITUATED ISLETS CHRYSI, STROGGYLO, KOUFONISI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Συμεωνίδης Νικόλαος
  5. 1966
  6. 281-294
    • The results of researches regarding the occurrence of tyrrhenian sediments on the south part of Crete, as well on the islets Chrisi, Stroggilo and Koufonisi, are presented. The findings and the fossils are registered in detail.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών επί των κατά τόπους εμφανίσεων των τυρρηνίων ιζημάτων επί της νοτίου Κρήτης και των νησίδων Χρυσή, Στρογγύλο και Κουφονήσι. Λεπτομερής καταγραφή ευρημάτων και απολιθωμάτων.