1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1959
  6. 252-258
    • Stratographic and tectonic studies are beinf made in Pagondas, Evia island. The shape and the size of fossils that were found are being studied, their interior and exterior structure, and a determination of the rocks' age is being made.
    • Γίνονται στρωματογραφικές και τεκτονικές έρευνες στην περιοχή Παγώντας στην Εύβοια. Μελετάται το σχήμα και το μέγεθος των απολιθωμάτων που βρέθηκαν, η εσωτερική και εξωτερική δομή τους και γίνεται προσδιορισμός της ηλικίας των πετρωμάτων.