1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τάταρης Αθανάσιος
  5. 1966
  6. 540-551
    • Some observations referring to the tectonic structure of the islets Platia, Ipsili and Iria's area are presented. From the aforementioned arose the geomorphology of the area.
    • Παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με την τεκτονική δομή των νησίδων Πλατειά, Υψηλή και της περιοχής Ιρίας, από όπου προκύπτει η γεωμορφολογία της περιοχής.