1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ.
  5. 1966
  6. 271-280
    • Extensive study of the neogenic and pleistocenic formations of the islet Pirgousa located near to Nisyros island.
    • Λεπτομερής μελέτη νεογενών και πλειστοκαινικών σχηματισμών της νησίδος Πυργούσα που βρίσκεται κοντά στην Νίσυρο.