ΤΑ ΤΥΡΡΗΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ)

THE TYRRHENIAN LAYERS IN THE ISLETS PIRGOUSA AND YIALI (NISYROS AREA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ.
  5. 1966
  6. 271-280
    • Extensive study of the neogenic and pleistocenic formations of the islet Pirgousa located near to Nisyros island.
    • Λεπτομερής μελέτη νεογενών και πλειστοκαινικών σχηματισμών της νησίδος Πυργούσα που βρίσκεται κοντά στην Νίσυρο.