Ξανθάκης Ιωάννης

Xanthakis John (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1904
 4. Γύθειο
 5. 1994
 6. Ελληνικά
 7. Τάξις των Θετικών Επιστημών
 8. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1955 - 31/12/1955)
  Ακαδημία Αθηνών (1966 - 1994) [Γραματεύς επί των Δημοσιευμάτων]
 9. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1955 - 31/12/1955)
 10. Ακαδημία Αθηνών (1966 - 1994) [Γραματεύς επί των Δημοσιευμάτων]
 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 12. Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων