ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

THEORETICAL JUSTIFICATION OF ONE EMPIRICAL RELATION BETWEEN THE MEAN MONTHLY PRICES OF AIR'S TEMPERATURE AND OF THE SOLAR RADIATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1952
  6. 168-178
    • Formulation of the empirical mathematical relation which connects the solar radiation with the temperature of air.
    • Διατύπωση εμπειρικής μαθηματικής σχέσεως που συνδέει την ηλιακή ακτινοβολία με την θερμοκρασία του αέρα.