ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑ

SHORT TIME PERIODICITIES OF THE ATMOSPHERIC ACTIVITY OF JUPITER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαρρής Ε | Μπάνος Κ | Ξανθάκης Ιωάννης | Πετρόπουλος Β
  5. 1990
  6. 82-95
    • Short time periodicities of 3, 6, 12 months have been found by analysis of the coefficient of atmospheric activity of Jupiter for the time period 1963-1967. These periodicities have been attributed to seasonal variations of the Jovian atmosphere, and could be related to similar periodicities observed in solar flares and in the high velocity solar wind streamers.
    • Η εξερεύνηση της ατμόσφαιρας του Δία από τους Voyager 1 και Voyager 2 κατά την 5/3/1979 και 10/7/1979, έδειξε ότι η ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία σκεπάζεται από πυκνά νέφη, των οποίων τη δομή φωτογράφησαν τα διαστημόπλοια. Η δομή των νεφών καθώς και η λαμπρότητα τους μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο όπως έδειξαν οι φωτογραφίες των Voyagers που παρατήρησαν την ατμόσφαιρα του Δία οι οποίες δύνανται να συγκριθούν με τις τηλεσκοπικές εικόνες από τη Γη του πλανήτη.