ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1971
  6. 243-245
    • The book of Mr. Makris with the title "Physics of the Solar Corona. Proceedings of NATO. Advanced Study. Institute on Physics of the Solar Corona held at Cavouri-Vouliagmeni, Athens, Greece, 6-7 September 1970", is presented. In the book are cited the results of late researches on the Solar Physics.
    • Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μακρή υπό τον τίτλο "Physics of the solar corona. Proceedings of NATO. Advanced study. Institute on Physics of the Solar Corona held at Cavouri-Vouliagmeni, Athens, Greece, 6-7 September 1970", στο οποίο εκτίθενται τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών επί της Ηλιακής Φυσικής.