ΠΙΘΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

PROBABLE PERIODICITIES OF THE SOLAR WIND STREAMERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Poulakos K | Ξανθάκης Ιωάννης | Πετρόπουλος Β | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1987
  6. 188-217
    • We have made a statistical analysis of the monthly numbers of high velocity solar wind streamers observed by the satelites for the time period 1964-1978. The following periods have been found: 1) 11 years, 6 and 3 months for the solar wind streamers, which have solar flares as sources 2) 14 years, and 36, 24, 12, 6, 4, 3 months for the number fo wind streamers, which have coronal holes as sources 3) 16 years, for the total number of solar wind streamers.
    • Πρόκειται για στατιστική ανάλυση των μηνιαίων τιμών του ηλιακού ανέμου μεγάλης ταχύτητος για την περίοδο 1964-1978. Βρέθηκαν περιοδικότητες που κυμαίνονται από 3 μήνες εώς 16 χρόνια.