ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

A STUDY OF THE PERIODICITIES AND CLIMATIC FLUCTUATIONS OF ATMOSPHERIC OZONE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Πουλάκος Κωνσταντίνος | Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1995
  6. 7-381
    • Statistical study of the monthly observations of 33 ozon stations located in the North and the South hemisphere. The study covers the period 1957-1990 and aims to the detection of periodical fluctuations of the time-series.
    • Γίνεται μελέτη των μηνιαίων τιμών του ολικού όζοντος από τις παρατηρήσεις 33 επίγειων σταθμών που βρίσκονται στο Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο, της περιόδου 1957-1990, για την εύρεση επιπτώσεων στη διακύμανση, τη μεταβολή και την περιοδικότητα που εμφανίζει το στρώμα του ολικού όζοντος.