ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ Ζ ΤΟΥ M.KIMURA

ABOUT THE TERM Z OF M.KIMURA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1933
  6. 32-35
    • Concise study concerning the term Z on the variation of the latitude.
    • Σύντομη μελέτη του όρου Ζ επί της μεταβολής του γεωγραφικού πλάτους.