1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1989
  6. 204-212
    • The temporal variation of the annual number of the intermediate and deep focus earthquakes (M> 6,8) is investigated for the period 1901-1980. Possible periodicities of 22 and 4 years were detected.
    • Στη εργασία αυτή μελετάται το πλήθος των σεισμών μεγέθους μεγαλύτερου από 6,8 Richter. Η σχετική διερεύνηση δεικνύει ότι το πλήθος των σεισμών υφίσταται πιθανώς αλλαγές με περιόδους 22 έτη και 4 έτη. Δεν μπορεί όμως να επιτευχθεί πρόγνωση σεισμού πολύ χρόνο πριν από την εκδήλωσή του.