ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ 1821

CELEBRATION OF THE NATIONAL ANNIVERSARY OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 124-125
    • The President of the Academy of Athens Mr.J.Xanthakis, made an introduction on the occasion of the celebration of our national anniversary of 1821.
    • Εισαγωγή-εισήγηση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Ι.Ξανθάκη, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου του 1821.