PERIODIC VARIATIONS OF THE COSMIC-RAY DIFFUSION COEFFICIENT RELATED TO HIGH-SPEED SOLAR WIND STREAMS (eng)
Αγγλικά
1989
313-333
  • (eng) This is an attempt to correlate the coefficient K of the sunspots parameter with the last solar wind streams. Similar variations were detected to both the solar wind streams and the K coefficient which expresses the diffusion constant of the cosmic rays.

  • (gre) Σ'αυτή την εργασία έχει γίνει μία προσπάθεια να συσχετισθεί ο συντελεστής Κ της παραμέτρου των ηλιακών κηλίδων με τα γρήγορα ρεύματα του ηλιακού ανέμου. Σε γενικές γραμμές βρέθηκαν όμοιες μεταβολές, τόσο στα ρεύματα του ηλιακού ανέμου, όσο και στο συντελεστή Κ που εκφράζει το συντελεστή διάχυσης των κοσμικών ακτινών.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΧΕΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αστροφυσική