ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΓΑ

EASTER, THE LAMPS AND THE EGGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1953
  6. 283-284
    • The greatest celebration of Christianity, Easter, the origin of the word as well as the manners and customs that accompany the celebration, are being studied.
    • Μελετάται η σπουδαιότερη εορτή του Χριστιανισμού, το Πάσχα, η προέλευση της λέξεως αλλά τα ήθη και τα έθιμα που συνοδεύουν την εορτή.