ΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WOLF

THE SUNSPOT AREA AND THE WOLF'S NUMBERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1960
  6. 352-365
    • A statement of the analytical relation which describes the variability of the sunspot area.
    • Διατύπωση εμπειρικών αναλυτικών σχέσεων με τις οποίες περιγράφεται η μεταβλητότητα των εμβαδών των ηλιακών κηλίδων.