1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1981
  6. 242-256
    • The variations of the annually released planetary seismic energy Es, for earthquakes M>7,8 of the Richter scale, are studied. The application of the spectrum analysis on data covering the period 1898-1977 revealed several periodicities of 180, 25, 12,5 and 4 years. However, the accidental occurrence of these periodicities do not allow a safe prediction.
    • Μελετώνται οι μεταβολές των ετησίων τιμών της πλανητικής σεισμικής ενέργειας Es, για σεισμούς Μ>7,8 της κλίμακας Richter. Η μελέτη καλύπτει τη χρονική περίοδο 1898-1977. Αποκαλύπτονται, μετά την εφαρμογή της φασματικής ανάλυσης, περιοδικότητες της τάξης των 180, 25, 12,5 και 4 ετών. Εξετάζονται διάφορα συμπεράσματα, τα οποία όμως δεν μας επιτρ'επουν μια πρόβλεψη στην αλληλοδιαδοχή των περιοδικών όρων.