ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΚΩΝ

ON THE VARIATION OF THE LONGITUDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 255-258
    • Mathematical determination of the variation of the longitudes and calculation of their prices for the years 1925-1931.
    • Μαθηματικός προσδιορισμός της μεταβολής των γεωγραφικών μηκών και υπολογισμός των τιμών τους για τα έτη 1925-1931.