ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΗΕ ΙΚΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΑΣΕΩΣ

ON THE SENSITIVITY OF RAT TO THE VIRUS OF JAUNDICE-HAEMORRHAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελανίδη Κ | Τζωρτζάκη Ν | Δεμπονέρα Ε | Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 398-401
    • Experimental study through which it is proved that rat is just as sensitive as guinea pigs to the virus of jaundice-haemorrhage which is communicated by the man.
    • Πειραματική μελέτη δια της οποίας αποδεικνύεται ότι ο αρουραίος είναι εξίσου ευπαθής με τα ινδικά χοιρίδια στον ιό της ικτεροαιμορραγικής σπειροχαιτιάσεως που μεταδίδεται από τον άνθρωπο.