ΤΡΙΚΚΑΛΑ, ΑΡΜΑΤΟΥΛΟΙ, ΒΛΑΧΟΙ

TRIKKALA, ARMATOLOS, VLACHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1953
  6. 250-254
    • An etymology of the word "Trikkala" and a historic report on peasants that lived in Trikkala from the 11th century.
    • Ετυμολογία της λέξεως Τρίκκαλα και ιστορική αναφορά στους Βλάχους που κατοικολυσαν στην περιοχή των Τρικκάλων από τον 14ο αιώνα μ.Χ.