Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aristotle University of Thessaloniki (Αγγλική) | Université Aristote de Thessalonique (Γαλλική)

 1. Α.Π.Θ. (Ελληνική) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελληνική)
 2. Επίσημη ιστοσελίδα
  • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ., γνωστό και ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα την Θεσσαλονίκη και έτος ίδρυσης το 1925. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συνολικά περισσότερα από σαράντα Τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε ένδεκα Σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.[1]

   Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας[2] και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο του.[3][4][5][6][7]

   Aristotle University of Thessaloniki logo.svg

   Wikipedia