Άνδρας
1909
1997
Ελληνικά
Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Δελιβάνης, Δημήτριος I. (1909-1997)

 1. Πρόσωπο
 2. 1909
 3. 1997
 4. Άνδρας
 5. Ελληνικά
  1. Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  1. 17681872 ⟶ Πατήστε εδώ