Αλεξάνδρεια

  1. Ελληνικά
  2. 2--621
    • δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου, στην ακτή της Μεσογείου