Γράμμα Β. Καλουτσά προς τον Α. Ανδρεάδη [1910-04-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.027
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Απριλίου 1910
 8. Καλουτσά, Β.
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Αλεξάνδρεια
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 φάκελος και 4 σελίδες
 15. Αίγυπτος
  • Πρωτότυπο