Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη academy of athens
Βρέθηκαν 8246 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 8246 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 275.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Συγγραφέας: Στεφανής Κ. Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών
Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών
Συγγραφέας: Κονομής, Νικόλαος (1922-) Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο Πρακτικών
Συγγραφέας: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών
Δημοσίευση: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2006 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014) Τίτλος σε άλλη γλώσσα: PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS B 2006 [Αγγλική]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Άρθρο Πρακτικών
Συγγραφέας: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο Πρακτικών
Συγγραφέας: Κονομής, Νικόλαος (1922-) Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών

PIERRE AMANDRY (31.12.1912 - 21.2.2006)

Άρθρο Πρακτικών
Δημοσίευση: 2006 Συλλογή: Άρθρα πρακτικών
Συγγραφέας: Ακαδημία Αθηνών Δημοσίευση: Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2007 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
Συγγραφέας: Ακαδημία Αθηνών Δημοσίευση: Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2008 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
Συγγραφέας: Ακαδημία Αθηνών Δημοσίευση: Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2009 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
Συγγραφέας: Ακαδημία Αθηνών Δημοσίευση: Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2010 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
Συγγραφέας: Ακαδημία Αθηνών Δημοσίευση: Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2011 Συλλογή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)