ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

THE BACKGROUND OF THE ESTABLISMENT OF THE EYE-HOSPITAL OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1948
  6. 134-142
    • This study is referred to the background of the establishement of Athens eye-hospital, which is a charity and offers hospitality to the eye-hospital of Athens University. The data concerning to the background of its establishment are cited. The data have been collected by the official proceedings of the administrative committee and they are maintained in manuscripts, since the era that the hospital was established that is 1843 up to nowadays.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο ιστορικό της ίδρυσης του οφθαλμιατρείου Αθηνών που είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί την οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό της ίδρυσής του, τα οποία έχουν συλλεγεί από τα επίσημα πρακτικά της διοικούσης επιτροπής, τα οποία διατηρούνται σε χειρόγραφα, από την εποχή της ίδρυσης του νοσοκομείου, το έτος 1843, έως σήμερα.