Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

  1. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  2. Ζάκυνθος
  3. Επίσημη ιστοσελίδα
    • Η ιστορία της βιβλιοθήκης άρχισε το 1628, όταν έγινε δωρεά 200 τόμων βιβλίων από τον Θωμά Φλαγγίνη[1]. Ιδρύθηκε επίσημα το 1803 από την Ιόνιο Πολιτεία. Εμπλουτίστηκε το 1804 από τους εθνικούς ευεργέτες Ζωσιμάδες και κατά το έτος 1824 με τα βιβλία του διδασκάλου Θεόδωρου Δημάδη.

      wikipedia