Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)

Manousakis, Emmanouil (1898-1968) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1898
  4. Ηράκλειο, Κρήτης
  5. 1968
  6. Ελληνικά
  7. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  8. Ακαδημία Αθηνών (1946 - )