1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1949
  6. 61-64
    • After many years of observations an infectious in the urinary system , it is concluded that the perrsistance of infections is due to a microbial interchange , in other words, a successive intergerence of a new microbe , that replaces the previous one as soon as the organism is famiuriazed with the first.
    • Κατόπιν πολύχρονων παρατηρήσεων επί μολύνσεων του ουροποιητικού συστήματος προκύπτει ότι η επιμονή των μολύνσεων αυτών οφείλεται σε μικροβιακή εναλλαγή, δηλ. στην διαδοχική επέμβαση ενός νέου μικροβίου, που υποκαθιστά το προηγούμενο, μόλις ο οργανισμός κατορθώνει να εξοικειωθεί με το πρώτο.