ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

THE PROBLEM OF BLOOD DONATION IN THE ARMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1949
  6. 11-17
    • An analysis of the blood donation problem in Greece from locating regular blood donors and the conversation of stored blood till the frequency of blood taking and transfusions to patients.
    • Ανάλυση του προβλήματος της αιμοδοσίας στην Ελλάδα από την εξεύρεση σταθερών αιμοδοτών και την διατήρηση του αποθηκευομένου αίματος μέχρι την συχνότητα αιμοληψιών και μεταγγίσεων σε ασθενεία.