ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

NEW EXPIREMENTS ON THE FERMENTATION OF OLIVE CROPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1960
  6. 34-38
    • The fermentations of olive crops in Crete are being studied and specifically, un ripe and ripe crops. Expirements were also made on a maind of olives in uncovered or covered inside sheltered or unsheltered areas. It was proven that there is an appropriate time for grinding olive crops in order to insure the best fermentation from fungus.
    • Μελετώνται οι ζυμώσεις του ελαιοκάρπου στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε άωρους και ώριμους καρπούς. ΄Εγιναν επίσης πειράματα σε σωρούς ελαιών ακαλύπτων ή καλυμένων εντός στεγασμένων ή μη χώρων. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει κατάλληλη εποχή αλέσεως του ελαιοκάρπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανώτερη δυνατή ζύμωση από μύκητες.