1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1956
  6. 246-249
    • It is proven that the ground does not contain dangerous micro-organisms. The major source of microbes of gangrene in the decomposition of organic rubbish to the ground and the burial of organic rubbish is a protection step of public health.
    • Κατόπιν πειραμάτων ενοφθαλμισμού εντός του όρχεως εφήβου κονίκλου, αποδεικνύεται ότι το έδαφος δεν περιέχει επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Η κύρια πηγή μικροβίων της γάγγραινας είναι η αποσύνθεση οργανικών απορριμάτων στο έδαφος και η ταφή των οργανικών απορριμάτων, αποτελεί μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας.