ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΙ ΤΟΞΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΜΙΝΘΩΝ

NEUROTROPHY TOXINES IN THE CORPSES OF ASCARIS PUTREFIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1955
  6. 12-14
    • Ascaris are magor consumers of animal fectors and other dynamic food elements. In the ascaris corpses, toxic ptomaine is developed which affects the neuro-endocrinological centers and causes decay of the ornamental characteristics of the rexe.
    • Οι έλμινθες είναι μεγάλοι καταναλωτές ζωϊκού παράγοντος και λοιπών δυναμικών στοιχείων της τροφής. Στα πτώματα των ελμίνθων αναπτύσσεται τοξική πτωμαϊνη, η οποία επιδρά επί των νευροενδοκρινικών κέντρων και προκαλεί εκφύλιση των κοσμητικών χαρακτηριστικών του φύλου.