1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1951
  6. 196-208
    • Views are presented, related to which should be the new directions for the country's sanitary preparation and organisation in case of war.
    • Παρουσιάζονται απόψεις σχετικά με το ποιές θα πρέπει να είναι οι νέες κατευθύνσεις για την υγειονομική προπαρασκευή και οργάνωση για την υγειονομική προπαρασκευή και οργάνωση της χώρας σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης.