1. εφημερίδα
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Αλήθεια. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  4. Ελληνικά
  5. Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
  6. Αθήνα
  7. 18 Οκτωβρίου 1865
  8. 04 Ιανουαρίου 1882
    • Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
  9. Δακτυλογραφημένη