Αλήθεια #96, Έτος Α', Αριθ. 96, Εν Αθήναις, 8 Μαρτίου 1866 [08/03/1866]

 1. Έκδοση
 2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
 3. Αλήθεια
 4. 96, Έτος Α', Αριθ. 96, Εν Αθήναις, 8 Μαρτίου 1866
 5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 6. 08 Μαρτίου 1866
 7. 4 σελίδες
 8. "Η Πάπισσα Ιωννα", μεσαιωτική μελέτη υπό Ε. Δ. Ροΐδου
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
  • Το φύλλο περιέχει ανυπόγραφη βιβλιοκριτική για την έκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" του Εμ. Ροΐδη.