Αλήθεια #96, Έτος Α', Αριθ. 96, Εν Αθήναις, 8 Μαρτίου 1866 [08/03/1866]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.001
 4. Αλήθεια
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 7. 08 Μαρτίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες
  • Το φύλλο περιέχει ανυπόγραφη βιβλιοκριτική για την έκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" του Εμ. Ροΐδη.
 10. "Η Πάπισσα Ιωννα", μεσαιωτική μελέτη υπό Ε. Δ. Ροΐδου
  • Πρωτότυπο