Γεώργιος, Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1845-1913)

George, I, King of the Hellenes (1845-1913) (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 4. 24 Δεκεμβρίου 1845
 5. Κοπεγχάγη
 6. 18 Μαρτίου 1913
 7. Θεσσαλονίκη
 8. Δανός
 9. Βασιλιάς
 10. Ελληνικά
 11. Τάξις των Θετικών Επιστημών